HERK FC IS GESCHOKT EN DIEP BEDROEFD

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons zeer gewaardeerde bestuurslid en vriend Jan Kellers. Jan verliest de strijd tegen het corona-virus.

Wij verliezen in hem een goed bestuurslid en een vriend!

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw en kinderen en naaste familieleden.

Wij wensen de familie heel veel sterkte met dit grote verlies.